Tìm hiểu về tình yêu và tình dục của phụ nữ tiền mãn kinh

, , , ,

Phụ nữ bước qua tiền mãn kinh (tuổi 40) sẽ có thay đổi về tâm sinh lý, từ đó dẫn đến sự đổi thay về tính cách trong tình yêu và tình dục. Đây là

Read more